Nyheter

RSS Svensson

 • Falcon Funds – åtal för grov ekonomisk brottslighet 2019-10-16
  Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm har idag väckt åtal i den första delen i ärendet rörande bolaget Falcon Funds. Åtal väcks mot tre häktade huvudmisstänkta personer för trolöshet mot huvudman, grovt brott (respektive medhjälp därtill), grovt bedrägeri samt tagande och Läs mer...
  Anders_S
 • Vad folk upplever kan inte vara grunden för kriminalpolitiken 2019-10-16
  Faktum är att brottsligheten idag är lägre än den varit på mycket länge. Brottsligheten som helhet har minskat sen 1990-talet. Även våldet och det dödliga våldet har minskat, men mest har bilstölderna och bilinbrotten minskat. Vi har idag lägre brottslighet Läs mer...
  Anders_S
 • Sverige är inte värre än jämförbara länder i Europa när det gäller skjutningar 2019-10-15
  Sverige har fler dödsskjutningar per 100 000 unga män mellan 15 och 29 år. Det handlar i huvudsak om unga män som är inblandade i gängkriminalitet. När det gäller män över 30 år ligger Sverige däremot på det europeiska genomsnittet. Läs mer...
  Anders_S
 • Överdrivet i DN om översvämningshot i Göteborg 2019-10-15
  När det gäller havsnivån så är det så att det är omvänt mot vad ETC Göteborg skriver. Landhöjningen i Göteborg är idag större än havsnivåhöjningen och kommer sannolikt så att förbli de närmaste 40 åren. Inget i Göteborg riskerar så vitt jag Läs mer...
  Anders_S
 • Det kurdiska bondeoffret 2019-10-15
  Donald Trump och USA:s regering har gett klartecken till den auktoritära Erdoganregeringen i Turkiet att invadera norra Syrien och upprätta en av Turkiet kontrollerad zon. Den turkiska regeringen vill driva bort de kurdiska organisationer som finns där, organisationer som Turkiet Läs mer...
  Peter Widén
 • Självklart borde GMO-grödor vara tillåtet 2019-10-14
  Växtförädling har alltid gått ut på att förändra växters gener. Med traditionell teknik går det långsamt men med modern genteknik kan det går fort. Det ena är inte farligare än det andra. Därför borde självklart GMO-grödor vara tillåtet. Moderna grödor Läs mer...
  Anders_S
 • Dumt att skuldbelägga men lika dumt att sprida felaktigheter om brott och brottslighet 2019-10-13
  Karwan Faraj heter en man som skrivit en debattartikel i GP. Om brottslighet. Ett ämne han faktiskt inte verkar vet nånting om. Syftet med artikeln är bra. De flesta förortsbor är skötsamma precis som alla andra människor. De har inget Läs mer...
  Anders_S
 • Peter Esaiassons dumheter 2019-10-12
  Peter Esaisson är statsvetare och professor. Han har i en bok och i en debattartikel i GP presenterat de mesta otroliga dumheter. Det är utifrån debattartikeln uppenbart att även statsvetare och professorer kan var väl så dumma och förljugna. Samt Läs mer...
  Anders_S
 • Nobelprisen kan inte bli jämställda förrän forskningen är det 2019-10-12
  Män, män, män. Det är hur vinnarna av nobelpriset ser ut. Det är en avspegling av vekligheten. En majoritet av alla forskare i världen är män och förr var det en ännu större majoritet. Nobelpris får bara forskare som länge Läs mer...
  Anders_S
 • Dumt regeringsbeslut om gasterminal i Göteborgs hamn 2019-10-11
  För att effektivt utnyttja mer miljövänliga bränslen är det nödvändigt att bygga ut möjligheterna att använda mer biobränslen är det är ett vettigt alternativ, exemplevis inom sjöfarten. Att koppla ihop anläggningar för tankning av fartyg med LNG (flytande naturgas, fossilgas) Läs mer...
  Anders_S