Svensson

Arkitekt Albert, arkitektbyrå

AT Svensson & Son, webbtjänsteföretag

Mat m.m., catering

Per Service Trädgård, trädgårdsservice

Svensson-bloggen, politisk blogg

Svensson Space Opera, sf-sajt