Kildén & Åsman

Vi är två socialister som anser att en ny, bättre värld är möjlig. På vår världskarta hittar du landet Utopia.

Det är fyrtio år sedan den storslagna Maj 68-rörelsen i Paris, upprorsrörelsen i Prag mot Sovjetunionen samt TET-offensiven i Vietnam. Nära nog lika lång tid har gått sedan den väldiga gruvstrejken i norr. Vi var unga och något blåögda när dessa dramatiska scenväxlingar utspelades, men vi var efter förmåga med och bidrog till bygget av en revolutionär internationell socialistisk vänster. Livet har sedan dess gett oss lite olika erfarenheter. En av oss blev fackföreningsman på Volvo Lastvagnar i Göteborg. Den andre blev ekonom i Bryssel.Vi har inte alltid samma synsätt. Men tillsammans hoppas vi kunna tvinna samman en engagerande blogg.

Under de fyrtio år som passerat sedan Majrevolten har vi blivit alltmer övertygade om att det kapitalistiska samhället aldrig kantillgodose människans grundläggande behov av mat, värme, husrum, friskt dricksvatten, god sjukvård, fri skolutbildning, en bra ålderdom och naturligtvis värdiga arbetsförhållanden. Kapitalismen är inte förenlig med ett verkligt demokratiskt samhälle där alla är lika inför lagen och där verklig jämlikhet råder, ett samhälle där alla människor är med om att fatta viktiga beslut om framtiden.

En utopi? Varför det? Tillsammans reser vi en av Majrevoltens mest fantastiska paroller :

Var realist – kräv det omöjliga!

Benny & Göte